5 jautājumi un atbildes par fiziskās personas maksātnespējas procesu

1

Kādos gadījumos parādniekam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu?

Maksātnespējas procesa uzsākšana iespējama, ja esat pilngadīga persona un pēdējo 6 mēnešu laikā esat bijis nodokļu maksātājs Latvijas Republikā. Vienlaikus persona nedrīkst būt reģistrēta Uzņēmumu reģistrā kā individuālais komersants.
Parādsaistību apjoms fiziskas personas maksātnespējas procesa uzsākšanai:

 1. Pārsniedz 5000 EUR un ir iestājies parādsasitību izpildes termiņš, bet jums nav iespēju parādu apmaksāt.
 2. Pārsniedz 10 000 EUR un parādsasitību izpildes termiņš iestāsies gada laikā, taču ir iespējams pierādīt, ka jūs nevarēsiet parādu apmaksāt.
2

Kādos 5 gadījumos fiziskās personas
maksātnespējas process nav iespējams?

 • Persona pēdējo trīs gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem.
 • Kredīts ir izmantots līgumā neparedzētiem mērķiem un par to ir stājies spēkā nolēmums kriminālprocesā
 • Pēdējo 10 gadu laikā jau ir bijis pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros parādsaistības ir dzēstas.
 • 5 gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā ir stājies spēkā nolēmums kriminālprocesā ar kuru ir konstatēts, ka persona ir izvairījusies no nodokļu samaksas.
 • Gada laikā ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, nedzēšot saistības.
3

Uz kādiem ienākumu veidiem nevar vērst piedziņu?

Fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā persona pilnā apmērā var paturēt sekojošus ienākumus:
 • Atlaišanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, valsts sociālos pabalstus, apgādnieka zaudējuma pensiju un atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, kā arī vienreizēju pabalstu mirušā laulātajam.
 • Kompensācijas par darbiniekam piederošo instrumentu nolietošanos u.c. likumīgās kompensācijas saskaņā ar darba tiesiskajām attiecībām.
 • Darba devēja izmaksātās summas sakarā ar komandējumu, pārcelšanu vai nosūtīšanu darbā uz citu apdzīvotu vietu.
 • Sociālās palīdzības pabalstus.
 • Bērna uzturlīdzekļus.
4

Kā notiek atbrīvošanās no saistībām maksātnespējas procesa ietvaros?

1. Tiek uzsākta fiziskās personas bankrota procedūra.

Bankrota procedūras laikā parādniekam ir tiesības:
 • saņemt vismaz 2/3 no saviem ienākumiem, lai segtu fiziskās personas uzturēšanas izmaksas,
 • paturēt mantu, kas būtiski nepieciešama ienākumu gūšanai,
 • paturēt ienākumus, kas nepieciešami maksātnespējas procesa netiešo izmaksu segšanai,
 • iesniegt Maksātnespējas kontrole dienestā sūdzību par maksātnespējas administratora rīcību, ja aizskartas parādnieka tiesības.

Sīkāk par to izlasāms Maksātnespējas kontroldienesta publikācijā - šeit.

2. Pabeidzot bankrota procedūru, tiek uzsākta saistību dzēšanas procedūra.

Uzsākot procedūru, parādnieks tiesā iesniedz saistību dzēšanas plānu. Ja ienākumu apmērs ļauj segt vismaz 50% no kopējām saistībām, kas palikušas pēc bankrota procedūras, plānu var īstenot vien 6 mēnešu laikā.
MNP juristi palīdz sagatavot saistību dzēšanas plānu, piemērojot to Jūsu situācijai.

Pēc plāna īstenošanas:
 • Tiek dzēstas atlikušās nesegtās parādsaistības
 • Kreditori pret personu zaudē prasījuma tiesības.

Sīkāk par tā procesu var lasīt šeit, vai piesakoties bezmaksas konsultācijai pie MNP juristiem.

5

Kādi parādi netiek dzēsti
saistību dzēšanas procedūras ietvaros?

Fiziskās personas maksātnespējas process parādnieku neatbrīvo no:
 • prasījumiem par uzturlīdzekļu samaksu,
 • prasījumiem no neatļautas darbības,
 • kompensācijas izmaksas par radīto kaitējumu,
 • prasījumiem par administratīvo pārkāpumu procesā piemērotajiem un Krimināllikumā paredzētajiem sodiem,
 • nodrošinātā prasījuma, ja parādnieks ir saglabājis par šā prasījuma nodrošinājumu kalpojošo mājokli.

Novembris / 2021

Sīkāk par maksātnespējas procesu vari lasīt Maksātnespējas likumā vai arī uztici maksātnespējas procesu MNP pieredzējušajiem juristiem.

Fiziskas personas maksātnespējas process, balta krūze, grāmatu kaudze, bibliotēka

Piesakies bezmaksas jurista konsultācijai

Garantējam konfidencialitāti
Sazinies ar mums:
Tālrunis: +371 27856493
E-pasts: info.maksatnespejasprocess@gmail.com