Tiesiskās aizsardzības process

Tiesiskās aizsardzības process tiek piemērots juridiskām personām, lai atjaunotu uzņēmuma spēju nokārtot parādsaistības jeb izvairīties no bankrota un turpināt uzņēmējdarbību.

Kādos gadījumos tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process?

Tiesiskās aizsardzības process ļauj parādniekam atjaunot spēju nokārtot saistības,
kad uzņēmums ir nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks. Šajā
gadījumā, izmantojot Maksātnespējas likumā pieļautās metodes, ir iespējams pārstrukturēt parādsaistības, lai atjaunotu uzņēmuma maksātspēju un izvairītos no bankrota. Tādējādi likumā paredzētā kārtībā ir iespējams atlikt maksājuma saistību izpildi, mazināt līgumsodu u. c.

Tiesiskās aizsardzības procesa izmaksas

Tiesiskās aizsardzības procesu specifika ir ļoti atšķirīga, līdz ar to atšķiras arī izmaksas. Sazinieties ar mums, lai iegūtu sīkāku informāciju par tiesiskās aizsardzības procesa izmaksām.
Pieteikums bezmaksas jurista konsultācijai - šeit.

MNP juridiskais birojs nodrošina

  • Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma sagatavošanu
  • Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas statusa nodrošināšanu
  • Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna sagatavošanu un saskaņošanu
  • Pārstāvību tiesā

Piesakieties bezmaksas jurista konsultācijai

Bezmaksas konsultācijā jums būs iespēja pārrunāt konkrēto situāciju ar mūsu maksātnespējas speciālistiem. Balstoties uz pieredzi, viņi piedāvās tieši jūsu situācijā iespējamos risinājumus.